fredag 12 september 2014

Min net-net-portfölj

Det var bloggarna Aktiefokus och Värdebyrån som fångade mitt intresse för net-nets och efter att ha läst "The Net Current Asset Value Approach to Stock Investing: A Guide to Purchasing Stocks Trading Below Liquidation Value" av Victor J. Wendl så var det kört.

Kortfattat går det ut på att köpa bolag för mindre än vad de är värda vid en likvidation av bolagets tillgångar. Detta har under en herrans massa år slagit det amerikanska index. Man håller sig till den enkla regeln att köpa bolag med minst en säkerhetsmarginal på 25% till NCAV. (P/NCAV<0,75). Exempelportföljen i Wendls bok innehåller 10 bolag varav dessa i regel hålls i ett år och utvärderas sedan. Generellt minskar avkastningen om man behåller bolag längre än 2 år jämfört med att ta en förlust i ett enskilt bolag och ersätta det med ett nytt. De åren det inte finns 10 net-nets att tillgå så köps obligationer. Alla positioner är viktade likvärdigt.

Rent teoretiskt vore det enda rationella att enbart köpa net-nets men då jag vill börja i mindre skala men ändå så att det "känns" så att säga, hade jag tänkt ämna 50% av portföljen till net-nets och resterande 50% till andra aktier (Protector, Vardia, AOJ-P). Jag ser ingen poäng till att torrhandla eller ha en låtsasportfölj eftersom jag är av åsikten att man endast lär sig då det svider när man gör fel. Då jag tycker det är svårt att ligga likvid under längre perioder kommer jag även i fortsättningen vara fullinvesterad.

Då jag inte är allt för rädd för volatilitet i portföljen kommer jag inte ha allt för hårda krav som visat sig vara bra för att hålla ner den, såsom att undvika bolag som går med förlust, endast köpa utdelande bolag eller ha en väldigt stor säkerhetsmarginal. Generellt så har net-nets som går med förlust större chans att överraska marknaden och överavkasta men även större risk att bränna allt kapital innan vändning eller likvidation ses. Då likvidation inträffar sällan är det vanligaste caset att man väntar på en vändning för företaget eller nån form av trigger inträffar.

Först och främst hade jag hålla mig till de nordiska marknaden för att hålla nere courtaget, men större net-nets listade på tex. NASDAQ kan få en plats då courtaget inte heller är alltför blodigt där (och man slipper telefonorder). Alla positioner i min portfölj kommer att vara viktade lika vid inköpstillfället, säkerhetsmarginalen avgörs från fall till fall men generellt så kräver jag högre marginal vid bolag som går med förlust eller förbrukar omsättningstillgångarna snabbt (alternativt avstå helt) och lägre vid cash-boxar med låg burn-rate. Kommer inte ha lika strikta krav som Värdebyrån utan i någon mån skydda mig för större förluster genom diversifiering (kommer självklart inte köpa enbart för diversifieringens skull).

Net-net portföljen som den ser ut än så länge:


GAV (inkl. courtage) Nuvarande portföljandel (%)
NeuroSearch A/S 3,12 16,5
Rella A/S 50,73 18,2
Empire 1,41 15,1
DLH A/S 3,60 16,3
Richardson Electronics 10,18 16,9
TSR, Inc 3,24 17,0

Har likviderat delar av portföljen för att få plats att ta in nya bolag, men nöjer mig med att inte ta in alla på en gång utan köpa allt eftersom möjligheter visar sig. Framtida köp kommer att finansieras genom nysparande. Blir en intressant tid med mycket skitbolag (i gemene mans ögon) som man kan fiska upp när de störtat.

Skitfiske på er! / Henke