torsdag 26 juni 2014

Renodling mot värde/tillväxt

En del utdelningsaktier har avyttrats ur portföljen då jag kände att de börjat bli dyra. Det känns psykologiskt lättare att äga bolag som är värderade under NAV då det ger en viss trygghet mot nedgång. Bolag med en värdering som gör att man får tillväxten på köpet känns bra. Det är på ett sätt (om än väldigt infantilt) lättare att få uppfattningen om ett bolags upp och nedsida då det värderas under NAV om man hävdar att bolaget ska värderas till boken vilket även gör det lättare att öka i ett innehav vid nedgång. Köper man under NAV får man viss säkerhet mot nedgång men det är absolut ingen garanti för en eventuellt ännu lägre värdering.

Helst hade jag legat med en större del likvider då jag tycker börsen är dyr, men samtidigt vill jag ha avkastning på kapitalet. Håller en bra Graham-nivå nu med 80/20 aktier/likvider. Anledningen att Vardia-positionen är så stor är för att nysparande utgör en så stor del av portföljen (priset på portföljen ligger runt 100k, inte illa för en ingenjörsstudent i 20-årsåldern? ..värdet på portföljen är betydligt högre? ;-)

Likvider
22 %
AIG
17 %
PROTCT

16 %
A&O J
14 %
Vardia

14 %
HCP
10 %
Castellum
7 %

Ha det bra!

/Henke, investerarkollektivet Fundamentalisterna